Gartner Магически квадрант за Business Intelligence и платформи Анализ 2013

Gartner, the respected IT industry research body have released the Gartner 2013 BI Magic Quadrant.

BI платформи, се класират в три основни измерения, BI Analytics, Информация за доставка и интеграция.

Click on the link for the Gartner 2013 Magic Quadrant тук

 

 

 

Най- 2013 Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms graphic was published by Gartner, Inc. като част от по-голям изследователски документ и трябва да се оценяват в контекста на цялата 2013 Gartner Магически квадрант за Business Intelligence и Анализ документ платформи. В документа на Gartner се предоставя при поискване от Gartner. Gartner не подкрепя нито един доставчик, продукт или услуга, изобразен на неговите научни публикации, и не съветва потребителите на технологии да избират само онези доставчици, с най-високи оценки. Gartner научни публикации се състоят от становищата на изследователска организация Gartner и не трябва да се тълкуват като фактически твърдения. Gartner отхвърля всякакви гаранции,, преки или косвени, по отношение на това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост за определена цел.