Power BI DAX

Power BI DAX – DAX е групиране на функции, оператори, и константи, които могат да бъдат използвани във формула и израз или просто за изчисляване и връщане на една или повече стойности. Обобщаването на PBI DAX ви помага да създадете нови данни от данните, които вече са във вашия модел.

Наборът от инструменти DAX е вграден и в други продукти на Microsoft, като Power Pivot и SSAS Tabular.

 

мощност би дакс

DAX може да се класифицира като функционален език, което на практика означава, че изпълненият набор от кодове може да се съдържа във функция.

Какво е Power BI DAX?

С прости думи, DAX се използва за манипулиране на данни – за създаване на нови данни и прозрения

Има две основни изчисления, които можете да създадете с помощта на PBI DAX:

  • изчислени колони
  • изчислени мерки

Важни функции на DAX в Power BI

  • ПОГЛЕДНИ НАГОРЕ( )
  • ФИЛТЪР( ) & ИЗЧИСЛИ( )
  • Вложено IF състояние
  • Разделяне на струна въз основа на разделителите
  • Извличане на конкретно писмо от дума
  • Условно форматиране
  • Функцията ВСИЧКИ
  • ПОДОБНИ(<колона>) – Тази функция DAX е създадена да ви помогне да върнете свързана стойност от друга таблица в допълнение към тази, върху която работите

Полезни DAX функции

Най-полезната PBI DAX функция вероятно е CALCULATE функцията, като това е една от най-важните и многофункционални функции в DAX Power BI.

Функцията за изчисляване на DAX може да опрости сложността, множество изчисления лесно.

Функцията DAX CALCULATE оценява израз в контекст, който се променя от конкретни филтри. По-долу е основен пример за съответните изрази DAX:

ИЗЧИСЛИ(<изразяване>, <филтър 1>,<филтър 2>...)

Ползата от използването на CALCULATE за филтриране е, че използването на новосъздадените изчислени мерки ще добави слой контекст и сложност на вашите визуализации.

 

DAX Функции Cheat Sheet

A useful DAX Functions cheat sheet can be found тук:

DAX Функции Справка Cheat Sheet

 

 

Изразявай мнението си

*