Gartner Магически квадрант за Business Intelligence и платформи Анализ 2013

Gartner, the respected IT industry research body have released the Gartner 2013 BI Magic Quadrant.

BI платформи, се класират в три основни измерения, BI Analytics, Информация за доставка и интеграция.

Click on the link for the Gartner 2013 Magic Quadrant тук

 

 

 

Най- 2013 Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms graphic was published by Gartner, Inc. като част от по-голям изследователски документ и трябва да се оценяват в контекста на цялата 2013 Gartner Магически квадрант за Business Intelligence и Анализ документ платформи. В документа на Gartner се предоставя при поискване от Gartner. Gartner не подкрепя нито един доставчик, продукт или услуга, изобразен на неговите научни публикации, и не съветва потребителите на технологии да избират само онези доставчици, с най-високи оценки. Gartner научни публикации се състоят от становищата на изследователска организация Gartner и не трябва да се тълкуват като фактически твърдения. Gartner отхвърля всякакви гаранции,, преки или косвени, по отношение на това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост за определена цел.
Няма рейтинг.
Моля Изчакай...
Понастоящем гласуването е деактивирано, поддържането на данни в процес.

Изразявай мнението си

*